مشخصات کتاب

البضاعة المزجاة (شرح کتاب الروضة من الکافی لابن قاریاغدی)جلد:1نويسنده:ابن قاریاغدی، محمد حسینمحقق:احمدی جلفایی، حمیدناشر :دار الحديث


سایر جلدهای کتاب: