مشخصات کتاب

تحفه الملوک گفتارهایی درباره حکمت سیاسیجلد:1نويسنده:کشفی، جعفر بن ابی اسحاقمحقق:فراتی، عبد الوهابناشر :بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)


دفتر تبلیغات اسلامی
موجود در کتابخانه:
سایر جلدهای کتاب: