مشخصات کتاب

آشنایی با تفسیر و روشهای تفسیرینویسنده:فرقانی، قدرت اللهنویسنده:حیدری، احمدناشر :سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، مرکز تحقیقات اسلامی


سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
موجود در کتابخانه: