مشخصات کتاب

احکام دفاع و امر به معروف و نهی از منکرنويسنده:جمعی از نویسندگانناشر :سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. نمايندگي ولي فقيه. اداره آموزشهاي عقيدتي سياسي


سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
موجود در کتابخانه: