مشخصات کتاب

شفاء السقام فی زیاره خیر الانام صلی الله علیه و آلهنویسنده:سبکی، علی بن عبدالکافیناشر :دایره المعارف العثمانیه


موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی