مشخصات کتاب

آشنایی با تفاسیر و مفسراننويسنده:علامی، ابو الفضلنويسنده:فرقانی، قدرت اللهنويسنده:حسینی میلانی، علیناشر :مرکز نمايندگي ولي فقيه در سپاه