مشخصات کتاب

احکام پزشکان و بیماراننويسنده:فاضل موحدی لنکرانی، محمدگردآورنده:خدادادی، غلامحسینناشر :مرکز فقهي ائمه اطهار (ع)


آیت الله فاضل لنکرانی
موجود در کتابخانه: